Pravila glasovanja »Volkswagen Rocks – finalni koncert«

  1. Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v glasovanju »Volkswagen Rocks – finalni koncert«. Ponudnik storitve je Agencija 101 d.o.o., Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana. Ponudnik in tehnični izvajalec  SMS mobilnega dela storitve je 7S d.o.o., Tehnološki park 18, 1125 Ljubljana, ki skrbi za delovanje in reševanje reklamacij povezanih s SMS mobilnim delom. Organizator glasovanja je podjetje Agencija 101 d.o.o., Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana, za naročnika Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana.

Glasovanje se izvaja na območju Republike Slovenije in traja samo 12. 5. 2017 od vključno trenutka, ko nastop zaključi zadnji finalist do vključno zadnje skladbe, ki jo odigra skupina Šank Rock.

Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi v celoti strinjajo.

 

  1. Namen glasovanja

Namen glasovanja »Volkswagen Rocks – finalni koncert«. (v nadaljevanju glasovanja) je določitev zmagovalca natečaja Volkswagen Rocks. Udeležba v glasovanju poteka v skladu s predpisi o oglaševanju izdelkov, ki jih zastopa naročnik glasovanja. 

 

  1. Udeleženci

Udeleženci glasovanja so lahko vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in samo enkrat z eno telefonsko številko.

 

  1. Način sodelovanja

V glasovanju lahko sodeluje vsak, ki v času trajanja nagradne igre pošlje SMS s pravilno UNIKATNO KODO, izdano s strani organizatorja nagradne igre in ključno besedo VWROCKS na številko 3939 (Primer: VWROCKS 01). Unikatne kode bodo znane po nastopu vseh finalistov. Uporabnik, ki je poslal SMS s ključno besedo in unikatno kodo, prejme brezplačen SMS z informacijo ali je koda pravilna ali ne in povezavo do splošnih pogojev objavljenih  na www.rocksturneja.si/smspravila.

 

  1. 5. Cenik SMS sporočil

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti (Telekom, Si.mobil, Tušmobil, T-2). Posredovani SMS-i uporabniku s strani organizatorja igre so za uporabnika BREZPLAČNI. SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom, A1, Debitel, Izi Mobil, T-2, M-Mobil, Tušmobil, Telemach.

V primeru težav ali nejasnosti mobilnega dela storitve kontaktirajte reklamacijski center:

- preko e-maila: info@7-s.si

- telefona: 01 620-36-31 (delovni čas klicnega centra je med delavniki od 08h do 15h).


V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik mobilnega dela storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja mobilnega operaterja in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa. Vse ostale reklamacije rešuje organizator storitve.

 

  1. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 

  1. Varovanje osebnih podatkov:

 

Vsi osebni podatki so varovani v skladu z 11. členom teh Pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). 

 

Udeleženci glasovanja izrecno soglašajo, da organizator glasovanja in naročnik glasovanja njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v glasovanju, uporabita za potrebe tega glasovanja. Dokumentacijo v zvezi z glasovanjem hrani organizator, in sicer:

- Dokumentacijo in podatke v zvezi z izvedbo in organizacijo glasovanja, vključno s splošnimi pogoji slednje (z vsemi morebitnimi spremembami) tri leta od zaključka glasovanja;

- Dokumentacijo in podatke v zvezi z glasovalci v skladu z davčno–računovodskimi pravili oz. eno leto od zaključka glasovanja, karkoli od navedenega izteče kasneje.

 

Po izteku navedenih rokov organizator dokumentacijo in podatke preneha uporabljati oz. jih uniči v skladu s predpisi.

 

  1. Ostale določbe:

Organizator ne odgovarja za napačne kode glasovalcev. Odločitev organizatorja glasovanja o vseh vprašanjih v zvezi z glasovanjem in pravilih povezanih z njim je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Organizator glasovanja si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani www.rockstunreja.si/smsglasovanje, kjer so navedena pravila glasovanja.

  1. Ostale določbe

Pravila glasovanja so objavljena na spletnih straneh www.rocksturneja.si in www.7-s.si.

 

V primeru vprašanj ali nejasnosti pošljite e-mail na info@agencija101.si ali pišite na Agencija 101 d.o.o., Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana.

 

 Ljubljana, 10. 5. 2017